Úvod
  Společnost
RMT VZ, a.s.
  Náplň činnosti
a rozsah služeb
  Kontaktní
a obchodní údaje
  Odborné
komentáře
  Zajímavosti
 
 
  Poslední aktualizace:
17. 1. 2012

 

 
 


Odkazy do českého i světového internetu

Na této stránce Vám nabízíme zajímavé, popřípadě užitečné odkazy. Zaměřili jsme se především na obory naší činnosti. První skupina odkazů je z oblasti geologie, kartografie a hydrologie.- Barevná digitální Ortofotomapa ČR v maximálním rozlišení 0,5 m. Rozlišení mapy softwarově omezeno na 12 m. Aplikace umožňuje objednávání vlastních výřezů nebo předplacenou funkci OrtoČR View - vlastní náhledy v plném rozlišení. (zatím zkušební bezplatný provoz na omezeném území)

- On-line informace z katastru nemovitostí ČR

- Neživá příroda Prahy a jejího okolí - elektronická verze publikace o geologické historii od J. Kovandy a kolektivu autorů.

- Virtuální muzeum ČGS - on-line archiv a fotodokumentace paleontologických a mineralogicko-geologických kolekcí České geologické služby. Prozatím není dostupná veškerá fotodokumentace.

- Geologický průzkum Marsu - Mars Exploration Rovers Mission

- Kompletní zhodnocení příčin, průběhu a následků povodně 2002, zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem Praha ve formátu Acrobat Reader.