Úvod
  Společnost
RMT VZ, a.s.
  Náplň činnosti
a rozsah služeb
  Kontaktní
a obchodní údaje
  Odborné
komentáře
  Zajímavosti
 
 
  Poslední aktualizace:
17. 1. 2012

 

 
 


RMT VZ, a.s.

byla založena v roce 2002 jako česká společnost zabývající se především poradenskou, konzultační a inženýrskou činností.

Po odborné stránce se RMT VZ, a.s. specializovala na tři základní oblasti:

- pojišťovnictví
- životní prostředí
- chemický průmysl

 


Sjednocujícím pohledem na tyto oblasti je pojem "riziko" - zabýváme se především identifikací možných rizik a jejich kvalitativním a kvantitativním hodnocením. Mezi naše produkty proto patří např. zpracování rizikové zprávy pro pojištění majetku či odpovědnosti, modelování následků chemických havárií, zpracování havarijních plánů nebo také průzkum možného znečištění či analýza rizika pro ekosystémy atd.

Základní dva principy firemní strategie jsou - individuální přístup a bezpečnost údajů.